Team Coaching

zelfsturend - open to change - conflict oplossend - communicatief

Hoe pakken we dit aan?

Teamcoaching kan ingezet worden met als doel:

  • Je team autonomer en zelfsturender laten worden
  • Je team adequaat leren omgaan met veranderingen en een complexe werkomgeving
  • Conflicten aanpakken en ombuigen tot een goede samenwerking
  • Je team adequaat leren omgaan met sterke verschillen in visie en persoonlijkheden
  • Een nieuw samengesteld team snel optimaal laten functioneren
  • Bij tegenvallende resultaten het team functioneren op een hoger niveau tillen

In de coaching werken we zowel met jou als manager als met het team. Als manager krijg je een prominente rol waarbij je inzicht in teamdynamiek en organisatie design verkrijgt evenals de bijhorende tools om dit in goede banen te leiden. 

Met een systemische benadering en aandacht voor het potentieel van elk individu zorgen we voor een integrale aanpak. Wij leggen op elk moment de link tussen de persoonlijke competenties en de organisationele doelstellingen:

  • Wat is je impact?
  • Wat is je rol in het team?
  • Hoe creëer je toegevoegde waarde voor het bedrijf?
  • Wat kan het bedrijf voor jou betekenen?

We zetten praktische tools in om de team dynamiek in kaart te brengen en de teamrollen te verhelderen. Daarna creëren we samen een aanpak om alle componenten optimaal op elkaar af te stemmen in lijn met de objectieven. Resultaat is een geheel dat meer is dan de som van de delen. Overleg, reflectie en concrete actiepunten maken dit groeiproces mogelijk. Daarom besteden we ruim aandacht aan opvolging, bijsturing en borging van de leereffecten op langere termijn.

Neem nu contact op via katleen@aora.be.