Leadership & Executive coaching


We hanteren een pragmatische no-nonsense aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde modellen. Nieuwe en versterkte vaardigheden zijn goed geïntegreerd in je dagdagelijks functioneren zodat resultaat op lange termijn verzekerd is. Uitdagende omgevingsfactoren zoals complexiteit en onvoorspelbaarheid nemen we graag mee in het traject en benutten we om een hefboom effect te creëren in de organisatie.


Leiderschap is breed en omvat veel aspecten. Mogelijke thema's zijn:

Leiderschap en People Management, inspirerend leiden.

 • Een gedegen en gedeelde visie op leiderschap ontwikkelen
 • De gedeelde visie uitdragen en realiseren in het hele bedrijf
 • De performantie van het management team versterken
 • Gedeeld leiderschap vorm laten krijgen in de organisatie
 • Inspirerend leiderschap neerzetten
 • Je people management skills versterken.
 • Andere...

Personal development, of 'To be a good leader, become a good leader to yourself!'

 • Je eigenheid en meerwaarde als leidinggevende ontdekken en dit vertalen in een eigen stijl
 • Je potentieel en je talenten in je loopbaan verhelderen, ontwikkelen en effectiever inzetten
 • Een gezond en sterk zelfvertrouwen opbouwen en assertiviteit ontwikkelen
 • Zelfmanagement en personal efficiency versterken

Communicatie en samenwerking

 • Communiceren met impact
 • Conflicten en moeilijke situaties constructief hanteren
 • Verbindend communiceren

Weerbaarheid versterken en burn-out voorkomen

 • Een gezonde work-life balance in stand houden
 • Effectiever omgaan met stress en burn-out preventie in het bedrijf vorm geven