Leadership & Executive coaching

We bieden leidinggevenden en managers coaching aan op 4 domeinen:


1. Leiderschap en People Management

 • Een gedegen visie ontwikkelen die gedragen wordt door het hele bedrijf
 • Verandering implementeren
 • Je eigenheid en meerwaarde als leidinggevende ontdekken en dit vertalen in een eigen stijl
 • Gedeeld leiderschap realiseren 
 • Je team laten evolueren naar een zelfsturend team
 • Mensen motiveren en inspireren tot meer engagement en oplossingsgericht denken

2. Communicatie en Samenwerking

 • Je communicatievaardigheden aanscherpen
 • Communiceren met impact
 • Omgaan met conflicten en moeilijke situaties
 • Empathisch communiceren

3. Stress Management en Burn-out

 • Een betere work-life balance
 • Effectiever omgaan met stress en burn-out preventie
 • Succesvol reïntegreren in het werk na een periode van stress of burn-out
 • Een nakende burn-out afwenden


4. Personal Growth en Development

 • Je potentieel en je talenten in je loopbaan verhelderen, ontwikkelen en effectiever inzetten
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelen
 • Zelfmanagement en personal efficiency versterken


We zorgen ervoor dat je nieuwe en versterkte vaardigheden goed geïntegreerd raken in je dagdagelijks functioneren zodat resultaat op lange termijn verzekerd is. Ook de omgevingsfactoren nemen we mee in het traject en we bepalen welke interventies nodig zijn om een hefboom effect te creëren. Met behulp van concrete werkopdrachten versnellen we het groeiproces.