Wanneer is coaching aangewezen?

Hieronder geven we voorbeelden van een aantal typische symptomen en uitdagingen waarmee mensen vaak te maken krijgen. Wanneer dit herkenbaar is biedt coaching u een oplossing.  

.Individuele coaching

 • Zaken te hard aantrekken
 • Niet kunnen loslaten
 • Moeilijk kunnen relativeren
 • Concentratie problemen
 • Zware vermoeidheid
 • Slecht slapen
 • Alles even dringend
 • Elke dag werk meenemen naar huis
 • Tegen een muur aanlopen
 • Grenzen tegenkomen (fysisch en psychisch)
 • Angst om niet meer te kunnen functioneren
 • Perfectionisme (bijv. te gedetailleerd werken)
 • Verdrinken in nieuwe job
 • Brute communicatie (owv frustratie of woede)
 • Burnout

Team Coaching

 • Integratie van 2 teams loopt moeilijk
 • Implementatie van een verandering komt niet op gang
 • Uit het team komt niet het resultaat dat je ambieert
 • Teamaansturing loopt moeilijk
 • Klagen - te hoge werkdruk
 • Conflicten binnen het team

Leadership coaching

 • Het gevoel een rol te moeten spelen die gaat vermoeien
 • Behoefte aan een klankbord om werkwijze af te toetsen
 • Nood aan een betere balans werk/privé
 • Teamaansturing loopt moeilijk
 • Persoonlijke waarden moeilijk te integreren met bedrijfswaarden
 • Zijn draai niet vinden in het leiding geven
 • Wens om de blik ruim en scherp te kunnen houden ook onder druk
 • Behoefte aan net iets meer diepgang