Alcohol- en drugs coaching

Als alcohol- en drugscoach zorg ik ervoor dat problemen op de werkvloer worden aangepakt via preventieworkshops en individuele coaching. Dit leidt tot meer veiligheid voor het bedrijf en een betere gezondheid voor de werknemers. Ik vind het fantastisch om mensen te coachen naar meer vrijheid in hun relatie met genotmiddelen.

Onderzoek

Uit een recent onderzoek door KU Leuven (2017) blijkt dat 12,2% van de werknemers door alcohol onregelmatig presteert, te laat komt, conflicten heeft met collega's, afwezig is of een ongeval heeft. Een Alcohol- en drugsbeleid is dus geen overbodige luxe. Meer informatie over wetgeving en beleid: www.qado.be.

Uit het Uptodate onderzoek (2015) bleek 18,6% van de Belgische arbeidsgeneesheren minstens maandelijks geconfronteerd te zijn met problematisch cannabisgebruik van werknemers en 6,1% voor andere illegale drugs zoals XTC en cocaïne.

Workshops

Als bedrijfsarts, HR manager, preventieadviseur of vertrouwenspersoon is het niet altijd makkelijk om hierover te praten met de werknemer in kwestie. Soms zien ze het probleem niet of durven ze geen hulp zoeken omdat ze denken dat ze dan meteen met alles moeten stoppen of naar een afkickcentrum gaan.

We organiseren informatiesessies over alcohol en drugs voor medewerkers en ook communicatie workshops voor leidinggevenden. We leren hen hoe ze op een constructieve manier over dit onderwerp kunnen spreken met hun medewerkers.

Referenties

Attentia, Manpower, Taxilux, Premium Sound Systems, Wattex, Utexbel, Volvo, Gemeenschapswacht, Rood Kruis, Gezinsbond, Femma, scholen, Politiediensten, Gemeentebesturen, OCMW's, Preventiediensten...

Coaching

Meestal is een alcohol- of drugprobleem een oppervlakkig probleem*. Een teveel aan drank/drugs is vaak een weinig efficiënte manier om te vluchten voor de onderliggende problemen (op het werk of thuis) waar men niet goed mee om kan. In die gevallen kan een coach helpen om meer inzicht te brengen en alternatieve copingstrategieën voor te stellen.

Een open, niet veroordelende houding, discretie, een positieve insteek met focus op de toekomst... zorgen ervoor dat mensen zin krijgen om een stap naar verandering te zetten. Mijn jarenlange ervaring in bedrijven en mijn aparte invalshoek vanuit ACT, zorgen ervoor dat de coachees zich gehoord voelen en hun probleem aanpakken.

Contact

Voor een vrijblijvend gesprek kan je mailen naar info@alcoholendrugscoach.be of bel je naar Luc Rombaut op 0486/83.06.72. 

Check www.alcoholendrugscoach.be.


* "A wide range of research is reviewed showing that many forms of psychopathology can be conceptualized as unhealthy efforts to escape and avoid emotions, thoughts, memories, and other private experiences." (Hayes in Journal of Consulting and Clinical Psychology)