Coaching aanbod  

 

Individuele en executive coaching

In een individuele coaching krijg je een klankbord en inspiratie aangereikt en ontwikkel je je talenten. Samen vertalen we je coachingsvraag naar meetbare objectieven. We werken met concrete cases en je krijgt telkens een praktische opdracht mee. Zo kan je de coaching direct toepassen in je werkomgeving en oplossingen genereren.  Ook op je omgeving ( directie / collega's / medewerkers / klanten) realiseer je een constructieve impact. Onze aanpak is gebaseerd op co-active coaching en sterk oplossingsgericht.


Team coaching
 
Eerst en vooral willen we zicht krijgen op het geheel en hoe dit geheel meer is dan de som van de afdelingen en de mensen die er werken. Wij brengen in kaart op welke manier de onderdelen elkaar beïnvloeden en wat het effect ervan is op het resultaat dat we willen bereiken.  We creëren een hefboom effect en zorgen voor een sterkere output en hoger welbevinden bij de mensen.

Om deze hefboom te creëren betrekken wij mensen van verschillende niveaus bij het traject. Vanuit respect voor ieders eigenheid stimuleren we mensen om zich in te zetten op hun competenties.  Een belangrijk gevolg is dat er meer loyaliteit naar de organisatie onstaat. Mensen hebben het gevoel te kunnen floreren en bij te dragen tot een zinvol geheel, ieder op zijn niveau.