AORA BVBA

Transformational Coaching and Training

 


Katleen Janssens en Luc Rombaut


Coaching en Training met zichtbaar resultaat en langdurig effect


Hier en nu

Aora komt van het Spaanse woord ahora en betekent “nu”. 100% aanwezig zijn in het nu-moment en zo gericht de koe bij de horens vatten. Onze coaching en training laat je even stilstaan om te begrijpen wat zich hier en nu écht voordoet. Een scherper inzicht in je (soms stressvolle) denkgewoontes en gedragspatronen, begrijpen hoe de dynamiek van een team of een afdeling in elkaar zit. Pas zo wordt het duidelijk waarom het niet werkt ondanks veel initiatieven en goede bedoelingen. Bovendien krijg je zicht op hoe het wél kan werken en welke stappen moeten genomen worden. Coaching creëert ruimte voor jou én reikt je de nodige tools aan om impasses te doorbreken en vooruit te gaan. 


Interconnectedness: een sleutelbegrip

Hoe laat je mensen geïnpireerd met elkaar samenwerken? Hoe manage je kennis en zet je talenten in? Hoe ga je om met je eigen emoties? Dit bepaalt je resultaat en de motivatie van je mensen. De relaties tussen de verschillende afdelingen en de directie kleuren de bedrijfscultuur. Welk voorbeeld geef je als directieteam? Hoe ga je effectief om met signalen van intern en extern? Dit bepaalt of je succes duurzaam is of niet. Onze omgeving wordt steeds complexer en deze organisationele en menselijke aspecten gaan elkaar voortdurend versterken of verzwakken. De kwaliteit van de verbinding tussen deze elementen heeft een sterke impact op het eindresultaat


Complexiteit managen

Vaak hebben we het gevoel dat er juist te weinig verbinding is en dat de samenwerking stroef loopt. Hoe komt dit?
Wanneer we door de werkdruk en de veelheid aan factoren worden opgeslorpt, verliezen we het overzicht en de onderlinge verbondenheid. We focussen enkel nog op de objectieven en de deadlines op korte termijn en verliezen voeling met de omgeving. Reflectie wordt gezien als té tijdrovend. Als gevolg levert het werkoverleg niet meer de gewenste resultaten op. Normale issues worden gezien als irritante en tijdrovende obstakels. Beslissingen worden overhaast genomen en gebrekkig gecommuniceerd. Er ontstaan eilandjes en een ieder voor zich cultuur. De sfeer daalt en de productiviteit lijkt maar niet op te schieten.
Een bedrijf kan je zien als een levend raderwerk in een voortdurend veranderende omgeving. Complexiteit managen vergt dus een systemische aanpak. Via de coaching zorgen we ervoor dat je terug het overzicht krijgt, dat je begrijpt hoe het één met het ander samenhangt en hoe je die werking kan aansturen en verbeteren. 
 

Een no-nonsense aanpak

Het is onze passie om mensen en organisaties in beweging te brengen en resultaten te laten boeken waar de mensen fier op zijn. Wij analyseren de situatie, maken de knelpunten zichtbaar, halen de blokkades eruit en creëren samen met jou nieuwe samenwerkingsvormen die het beste in mensen naar boven haalt. Een garantie voor een duurzame toekomst.